LIVE: "Дэлхийн дундаж орлоготой монгол хүн" Үндэсний санаачлагыг олон нийтэд танилцуулж байна

Админ
2020/05/21

Монгол хүний бодит орлогыг дунд хугацаанд 2 дахин нэмэгдүүлэх зорилготой" Дэлхийн дундаж орлоготой монгол хүн" Үндэсний санаачлагыг олон нийтэд танилцуулж байна.