Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллага өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжлээ

Б.Ариунзаяа
2020/06/24

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллага өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжин ажиллаж байна.

Тус байгууллагын нийт алба хаагчид Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны сонгуулийн хэсгийн хорооны хэв журмын хамгаалалт, гудамж талбайд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна.

Эх сурвалж: Цагдаагийн ерөнхий газар