Эрхзүйн шинэтгэл 2
Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргийг шалгахад учирч буй бэрхшээлийн талаар санал солилцлоо
2021/06/17
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын алба, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Дэлхийн Байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар хамтран “Хүрээлэн буй орчн…
Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 34.3 хувиар буурчээ
2021/06/14
Монгол Улсын хэмжээнд 2021 оны эхний 5-н сард бүртгэгдсэн 9369 хэргийг, Гэмт хэргийн төрлөөр нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан авч үзвэл:• Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 19.8%-иар• Хүний эрүү…
Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 30 хувийг эзэлж байна
2021/06/14
Монгол Улсын хэмжээнд 2021 оны эхний 5-н сард бүртгэгдсэн нийт 9369 гэмт хэргийг Эрүүгийн хуулийн бүлгээр авч үзвэл : • Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 4785 буюу 51.1%-ийг• Хүний эрүүл мэндийн халдашг…
Дотоод хэргийн их сургуульд “Хууль зүйн клиник” сургалтын төв шинээр байгуулагдлаа
Өчигдөр
Канад Улсын Засгийн газрын санхүүжилтээр Олон Улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага “Монгол Улсад жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх” төслийн хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрэ…
“Зэрлэг амьтдын эд эрхтэн, бүтээгдэхүүний хууль бус худалдааг бууруулах боломж” сэдэвт сургалт болж байна
2021/05/26
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын алба, Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг Монгол дахь төлөөлөгчийн газар хамтран “Зэрлэг амьтад, тэдгээрийн эд эрхтэн, бүтээгд…
“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь” төслийн хүрээнд 95,3 сая төгрөгийн үнэ бүхий хамгаалах хэрэгсэл гардууллаа
2021/04/06
Монгол улсын Засгийн газар, НҮБ-ын хүн амын сан хамтран Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь” төслийн 2 дугаар шатыг 2020 оны 8 сараас эхлэн хэрэгжү…